Zgłoszenia

Wstępne zgłoszenia chęci udziału w Konkursie należy dokonać do 15.03.2019r. mailowo na adres: kapuscinska.ola@gmail.com .

W zgłoszeniu należy podać:

  • Ilość zgłaszanych prac konkursowych i ilość osób w zespole
  • Kategorię, w której praca będzie wystawiana (zakładka Kategorie)
  • Nazwę szkoły, którą Uczestnik będzie reprezentował
  • Imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu osoby, z którą Organizator będzie mógł się bezpośrednio kontaktować w sprawach organizacyjnych konkursu (może być nauczyciel, uczeń, rodzic) wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie wyżej wymaganych danych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Rybniku. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.