Zgłoszenia

Zgłoszenia do VI edycji FMN przyjmowane będą do 15 marca 2018r.

Możliwości dokonania zgłoszenia:

  • Mailowo na adres: kapuscinska.ola@gmail.com
  • Telefonicznie pod nr 665595843
  • Wiadomością przez Facebook: www.facebook.com/FestiwalMlodychNaukowcow/

W zgłoszeniu należy podać:

  • Nazwę szkoły
  • Ilość zgłaszanych prac
  • Ilość osób wykonujących daną pracę
  • Numer telefonu oraz adres mailowy opiekuna pracy

Finał konkursu (prezentacja prac) odbędzie się 20 kwietnia 2018r.